Bakgrunn

Kalmarunionen

Den første Kalmarunionen varte fra 1307 til 1524. Den bestod av Norge (inkludert Island), Sverige (inkludert Finland) og Danmark. Kalmarunionstrakaten definerte rammeverket for det økonomiske, politiske og militære samarbeidet i denne perioden.
I middelalderen var politikk sentralt for unionen, og slik er det også i dag. Samarbeid mellom nordiske forskere er nødvendig for å kunne følge med i den internasjonale konkurransen i høyere utdanning og forskning.

Den andre Kalmarunionen har som mål å forenkle nordisk samarbeide ved å sørge for at brukernavn, passord og rolleopplysinger kan bli gjenbrukt i hele unionen.

Akademiske identitetsføderasjoner

Identitetsforvaltning i høyere utdanning og forskning

Organisasjoner for identitetsforvaltning har blitt opprettet i utdanningssektorene verden rundt (REFEDs federationsoversigt). Alle disse organisasjonene har et felles mål: å tilby flere og bedre webtjenester for brukerne.

De nordiske landene har hatt et tett samarbeid om identitetsforvaltning siden 2001 GNOMIS).

  • Mulighetene for samarbeid mellom de nordiske landene ble demonstrert på NORDUnet konferansen i september 2006 (pdf)
  • De nødvendige juridiske og politiske studiene ble presentert under TERENA konferansen 2007 (presentation)
  • Med finansiering fra Nordforsk, ble Kalmarunionen en realitet i 2008
  • Resultatene ble presentert på TERENA konferansen 2009 (presentation).

Kalmar 2 logoen er inspirert av det første kjente byvåpnet til Kalmar by, som kan dateres tilbake til 1300 tallet (se under).

Tårnets port er blitt større, noe som skal symbolisere mer åpenhet enn det en tradisjonell festning har. Teksten "KALMAR2" er det grafiske fundamentet skrevet i en kompakt og lettleselig skriftype. Slik blir teksten KALMAR2 fundamentet som holder porten åpen for samarbeid basert på elektroniske identiteter og rollebasert adgangskontroll.

Fargen på tårnet og tallet "2" er en blanding av farger brukt i den gamle Kalmarunionsflagget (rødt og gult) - orange. Den grønne fargen symboliserer liv og vekst.                           


Change fontsize Print